วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

วิเคราะห์กรณีศึกษาฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโชคชัยมีการปรับตัวทางธุรกิจการหาตลาดใหม่ ๆ โดยที่ไม่เน้นแข่งขันเอาชนะคู่แข่งเดิมที่มีอยู่แต่มีการหาช่องทางใหม่ในการดำเนินกิจการ
โดยสามารถดึงเอาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้บริการได้ โดยทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์

1 ความคิดเห็น: